Vrienden van

Fondsen

Wij zijn onze weldoeners enorm dankbaar dat zij mede met hun financiële bijdrage de start van het, niet alleen voor de Den Haag maar voor de hele Randstad, unieke en vernieuwende ouderparticipatie wooninitiatief ‘Ons Thuis’ voor mensen met de zeldzame ziekte Prader-Willi Syndroom hebben mogelijk gemaakt.
‘Ons Thuis’ ontving vanaf 2015 bijdragen voor de aanschaf van onder andere: inrichting, aanschaf eigen bus, preventieve aanschaf doorlopende traplift, vernieuwing tuin (inclusief herbestrating, vervanging deel schutting en overdekte fietsenstalling), sport en spel attributen etc. van:

 • Fonds 1818
 • Gemeente Den Haag
 • Stichting Thurkow Fonds
 • Stichting Steunfonds Den Beer Poortugael
 • Stichting Burgerzin Actie
 • Dr. C.J. Vaillant Fonds
 • Van Ommeren de Voogt Stichting
 • Fonds Schiefbaan Hovius
 • Stichting Het Oude Koetshuis/Willem van Heckfonds
 • Rooms Katholiek Wees en Oude Liedenhuis
 • Pasman Stichting
 • Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)
 • Stichting Boschuysen
 • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
 • Stichting Haags Groene Kruis Fonds