Stichting

De stichting ‘Prader-Willi Participatie Zorg en Wonen ‘Ons Thuis’ is een ouder initiatief voor mensen met het Prader-Willi Syndroom.

Doel:

De stichting stelt zich ten doel: het opzetten,faciliteren, monitoren en in standhouden van een participatie zorg- en woongemeenschap, voor mensen vanaf 18 jaar met het Prader-Willi Syndroom.  Dit wordt gerealiseerd in samenwerking met ouders en professionele marktpartijen. De stichting houdt, in samenwerking met de Adviesraad en Ouderraad, toezicht op het door marktpartijen leveren van kwalitatief goede en individueel gerichte zorg en creatieve dagbesteding.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  1. Het laten verzorgen van de bewoners die wonen in de zorg- en woongemeenschap.
  2. Het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid.
  3. Alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Hoe gaat de Stichting haar doel bereiken:

De Stichting tracht haar doelen te bereiken door samen te werken met lokale organisaties en stichtingen, die projecten uitvoeren die het welzijn en de gezondheid- en woonsituatie van mensen met het Prader-Willi Syndroom verbeteren.