Missie en Visie

Missie

De stichting Prader-Willi Participatie Zorg en Wonen ‘Ons Thuis’ is een in 2014 gestart ouderinitiatief die de ongekende mogelijkheden van gemeenschappelijk wonen voor mensen met het Prader-Willi Syndroom realiseert waarbij hun welbevinden, bejegening en zelfstandigheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

Visie

In de komende jaren zal de te leveren zorg,  in de bestaande Zorginstellingen, aan mensen met het Prader-Willi Syndroom steeds verder onder druk komen te staan. Door verregaande bezuinigingen zullen zij steeds verder worden gedwongen een heel divers landschap aan beperkingen met elkaar in locaties onder te brengen met alle nadelige gevolgen voor mensen met PWS van dien.

De uitdaging voor de toekomst is het wooninitiatief gezamenlijk met zorgpartners en participerende ouders/belangenbehartigers te verankeren en te versterken om daarmee de continuïteit te waarborgen De komende jaren wil de Stichting Prader-Willi Participatie Zorg en Wonen ‘Ons Thuis’ z’n expertise verder ontwikkelen, de mogelijkheden bezien om nog een ouderinitiatief voor gemeenschappelijk wonen voor mensen met het Prader-Willi Syndroom te realiseren cq met de verder opgedane  expertise initiatief nemende ouders adviseren bij het opstarten/realiseren van zo’n droom voor hun kinderen.  De Stichting zal hiervoor gericht contact zoeken met ouders via belangenorganisaties. Dit alles om de ongekende mogelijkheid van gemeenschappelijk wonen voor mensen met het Prader-Willi Syndroom onder de aandacht te brengen en te bevorderen in het belang van deze doelgroep.