Adviesraad

De Adviesraad:

– Dick Martens (namens bestuur Stichting PW/PZ&W)

– Erna Oomes (namens de ouders)

– Monique Martens (namens de ouders tevens notulist)

– Jacqueline Heeren / spel en ouderbegeleidingdeskundige

– José Veen voedingsdeskundige / diëtist Verstandelijk Gehandicapten(VG)

– Marc Verhagen / Fysiotherapeut

– Dr. Damming / Huisarts

– Gerard Meyer Dir. Levin-zorg

– Ingeborg Plugge Levin-zorg (zorgcoördinator)